• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Henvisningskjema for voksne, spesialundervisning og logopedi

Innledning

Utfylling av søknaden
Søknaden fylles ut, underskrives og sendes inn med vedlegg.

Skjemaet fylles ut av personen selv eller av pårørende, men skal inneholde dokumentasjon av vansker fra sykehus/rehabiliteringssenter eller fra fastlege/spesialist.

Avtale og vurdering 
PP-rådgiver og logoped tar kontakt så raskt som mulig og avtaler møte med klienten. Hvis grunnleggende dokumentasjon mangler, kan logoped gjøre nødvendig kartlegging innenfor det rent logopedfaglige.

PP-rådgiver utarbeider en sakkyndig vurdering på grunnlag av innhentet dokumentasjon og egen vurdering i møte med klienten og evt. pårørende. Den sakkyndige vurderingen begrunner faglig behov for spesialpedagogisk undervisning og angir et konkret antall årstimer.

Vedtak/opplæringsplan
Vedtak fattes og logopeden utarbeider en individuell opplæringsplan (IOP) om undervisningens mål og innhold.

Kontaktpersoner
- rådgiver Inna Ulrike Ødegård, tlf. 66 96 44 05
- logoped Torill Onarheim, tlf. 66 96 46 69

Lovhjemmel 
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Retten til spesialundervisning
Voksne som har rett til grunnskoleopplæring etter § 4A-1,
kan ha rett til spesialundervisning etter
§ 4A-2 første eller andre ledd.

 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling


* Betyr at feltet må fylles ut - obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader