• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknadsskjema helse og omsorg

Søknadsbehandling


Om lagring av personlige opplysninger og taushetsplikt:
Det er bare ansatte som skal hjelpe deg og som trenger opplysninger for å utføre sitt arbeid hos deg som har adgang til graderte, personlige opplysninger om deg. Alle ansatte har lovregulert taushetsplikt.

INNSYN I LAGREDE OPPLYSNINGER:
Du har rett til å få vite hvilke opplysninger som er lagret om deg. Dersom du har innsynsrett, ber vi om at du retter en skriftlig henvendelse om dette til Tildelingsteamet. (sendes til samme adresse som søknadsskjemaet). Dersom du oppdager feil, kan du ha krav på å få feil og mangler rettet eller slettet.

 

SØKNADSBEHANDLING:
I forbindelse med saksbehandlingen av din søknad, vil nødvendig informasjon om din situasjon og helsetilstand bli registrert i IPLOS. IPLOS er et nasjonalt helseregister som danner grunnlag for statistikk for pleie- og omsorgssektoren. Det er et verktøy for kartlegging, dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunene og for sentrale myndigheter. Du kan reservere deg mot innsending av diagnoseopplysninger til IPLOS-registeret.

Når din søknad er mottatt, tar Tildelingsteamet (de som behandler søknaden) kontakt. På bakgrunn av innhentede opplysninger, vil ditt hjelpebehov bli vurdert, og det avgjøres om du har rett til å få helse- og omsorgstjenester, eventuelt hvilke tjenester og omfanget av disse.

Hvis din søknad ikke kan behandles innen 4 uker, vil du få et foreløpig svar med orientering om når søknaden vil bli behandlet.

Ved søknad om omsorgslønn må du fremskaffe dokumentasjon om innvilget/søkt hjelpestønad fra NAV, samt oppgi navn og personopplysninger på omsorgsyter. Søker er den som har et omsorgsbehov.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling


* Betyr at feltet må fylles ut - obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader