• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Barnehage - klage på vedtak om tildeling av barnehageplass

Informasjon om klage på avslag om barnehageplass

Informasjon om klage på avslag om barnehageplass
Ved hovedopptaket kan du klage dersom barnet ditt verken har fått første eller andre ønske oppfylt og har lovbestemt rett til plass. Du må klage skriftlig til kommunen. I klagen må du si hvilken avgjørelse du klager over og grunnene for klagen.

Klagefrist og Klagenemd:
Klagefristen er tre uker fra mottatt vedtak.
Dersom kommunen etter å ha vurdert saken på nytt ikke omgjør vedtaket, sender kommunen klagen til  klageinstansen. Kommunens klageinstans er Klagenemda.

Ventelisteplassering:
Barn som ikke blir tildelt plass ved hovedopptak eller etter klage, står på venteliste. Søknadene blir vurdert ved løpende opptak i løpet av barnehageåret.

Klageretten:
Klageretten er nærmere beskrevet i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage og vedtekter for Nesodden kommunes barnehager § 6.
Forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak
Vedtekter for Nesodden kommunale barnehager

Henvendelse til saksbehandler:
Eventuelle spørsmål kan rettes til Nesodden kommune v/ barnehagekonsulent Heidi Larsen: heidi.larsen@nesodden.kommune.no

Informasjon om kommunens postliste:
Nesodden kommune publiserer offentlig postliste på nett. Denne innholder informasjon om dokumenter til og fra kommunen, men sensitive opplysninger publiseres ikke.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling


* Betyr at feltet må fylles ut - obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader